ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายศุภากร เมฆขยายวัดวังก์วิเวการามรร.หนองรีประชานิมิต สพม.8
2นางศันสนีย์ พานทองบ้านไร่รร.วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
3นางสาวอิสสริยา เจริญผลวัดปรังกาสีรร.บางปลาม้า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3